Kvalitāte un drošība

Ar mūsu ilgtermiņa centību un apņemšanos mūsu uzņēmums ir veiksmīgi sasniedzis augstu klientu apmierinātības un ilgtspējīgas attīstības līmeni.Lai nepārtraukti strādātu pie šo mērķu sasniegšanas, esam pieņēmuši stratēģisku lēmumu ieviest, uzturēt un pastāvīgi uzlabot mūsu kvalitātes vadības sistēmu.

Kvalitātes nodrošināšanamūsu uzņēmumā tiek piešķirta ārkārtīgi liela nozīme.Mēs esam stingri pārliecināti, ka kvalitāte ir mūsu uzņēmuma dzīvības spēks un vadmotīvs.Mēs esam ieviesuši stabilu kvalitātes vadības sistēmu, kas pārsniedz tikai dokumentācijas esamību.Mūsu sistēma tiek izmantota, lai nodrošinātu, ka mūsu produktu kvalitāte ne tikai atbilst, bet arī pārsniedz mūsu klientu prasības un cerības.Mēs cenšamies pastāvīgi nodrošināt izcilus produktus un pakalpojumus, kas apmierina mūsu klientus.

Lai saglabātu savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti, mēs stingri ievērojam starptautiski atzītus standartus, piemēram, ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 un ISO 45001, kā arī nodrošinām atbilstību Reach un RoHs noteikumiem.Mēs piešķiram lielu nozīmi visu mūsu magnētu izsekojamībai, ļaujot mums izsekot to izcelsmei, lai nodrošinātu rūpīgu kvalitātes kontroli.

14001
16949
45001

Drošība, veselība un vides aizsardzībamums Honsen Magnetics ir galvenās prioritātes.Mēs esam īpaši atbildīgi pret saviem darbiniekiem un viņu labklājību.Tāpēc mēs lielu nozīmi piešķiram globālo standartu ievērošanai darba drošībā un vides aizsardzībā.Mūsu nelokāmā apņemšanās ievērot šos standartus ir radījusi priekšzīmīgus sasniegumus bez lieliem starpgadījumiem mūsu ražošanas darbībās.Mēs lepojamies ar mūsu pastāvīgajiem centieniem uzturēt drošu darba vidi.

Mēs esam cieši apņēmušies ievērot ilgtspējīgu ražošanas praksi.Mēs apzināmies, cik ļoti svarīgi ir samazināt ietekmi uz vidi un izvairīties no tādu resursu izmantošanas, kas kaitē videi.Rezultātā mēs pastāvīgi cenšamies atklāt novatoriskus veidus, kā samazināt mūsu oglekļa pēdas nospiedumu un darboties sociāli un videi draudzīgā veidā.

Mūsu uzņēmuma centība nodrošināt kvalitātes vadību, drošību, veselību un vides aizsardzību ir ļoti svarīga mūsu klientu apmierinātības un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.Mēs turpināsim attīstīt un pielāgot savu praksi, lai ne tikai apmierinātu, bet arī pārsniegtu mūsu klientu cerības, vienlaikus saglabājot drošu un videi draudzīgu darbību.

Uzņēmējdarbības politika
Uzņēmējdarbības politika
Uzņēmējdarbības politika
MSDS
MSDS
MSDS